BUỔI HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN TRUNG TÂM ANH NGỮ
BUỔI HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN TRUNG TÂM ANH NGỮ
Thứ tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và góp phần tạo nên nền tảng tiếng Anh vững chắc cho học sinh của trường, Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ (VASS) kết hợp nhà xuất bản Macmillan đã tổ chức buổi đào tạo cho đội ngũ giáo viên nước ngoài và Việt Nam của VASS.
Với sự hướng dẫn nhiệt tình và đầy kinh nghiệm của chuyên gia đào tạo Ông Derek Spafford  - Regional Teacher Trainer and Academic Consultant (SE Asia) cộng với sự tham gia năng động, sáng tạo của đội ngũ giáo viên trẻ đã tạo nên thành công của buổi tập huấn chuyên môn định kỳ.
Sau buổi tập huấn này, VASS hứa hẹn sẽ mang đến một đội ngũ giáo viên có trình độ cao hơn nữa và phương pháo giáo dục hiệu quả hơn nữa đến với những học viên của trung tâm.


Full Name (*)
Email
Comment

Other News
HANH XUONG COMPANY
Address : Room 007, H Block, C8 street, Tay Thanh Complex - Tan Binh Industrial Park, Tay Thanh ward, Tan Phu
Phone : (028) 3811 9879   -  Fax : (08) 3 845 9222
Tax number:0303654844
Website : vass.edu.vn
Design by:  Bestweb.vn