QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 2, LỚP 6 VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC SGK LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỪ NĂM HỌC 2021-2022 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 2, LỚP 6 VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC SGK LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỪ NĂM HỌC 2021-2022 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
Thứ năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bố sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Tải về


Các tin khác
© Copyright VIETNAMESE AMERICAN SCHOOL SYSTEM - Ho Chi Minh City, Vietnam 2013. All Rights Reserved.
Địa chỉ : 143 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3811 9879   -  Fax : (08) 3 845 9222
MST:0303654844
Website : vass.edu.vn
Thiết kế bởi:  Bestweb.vn
(028).3811.9879