Bằng cấp quốc tế (Tiểu học)

I. Bằng ICAS (The International Competitions and Assessments for Schools)

-  ICAS là văn bằng của Đại học New South Wales, Australia, dành cho học sinh Tiểu học.

-  Văn bằng ICAS được hơn 6400 trường học tại các nước chấp nhận để vào học bậc Trung học.

-  Hàng năm có hơn 1 triệu học sinh của 20 quốc gia tham dự kỳ thi để nhận văn bằng này.

 

-   Các môn đào tạo của chương trình ICAS:

  • Tiếng Anh.
  • Toán học.
  • Khoa học.
  • Kỹ năng Vi tính

Mọi thông tin chi tiết có thể tham khảo tại website www.eaa.unsw.edu.au.

II. Đánh giá trình độ Tiếng Anh của Đại học Cambridge:

Sau khi kết thúc một lớp học, học sinh được tham gia các kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh của Đại học Cambridge theo từng chương trình học:

- Lớp 1: Starters

- Lớp 2: Movers

- Lớp 3: Flyers

- Lớp 4: Ket

- Lớp 5: Pet

Đại học Cambridge là đại học hàng đầu trên thế giới đã xây dựng chương trình đánh giá trình độ tiếng Anh theo đúng tiêu chí xác định 6 bậc do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu đã ban hành (CEF – Council of Europe Framework).

© Copyright VIETNAMESE AMERICAN SCHOOL SYSTEM - Ho Chi Minh City, Vietnam 2013. All Rights Reserved.
Địa chỉ : 143 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3811 9879   -  Fax : (08) 3 845 9222
MST:0303654844
Website : vass.edu.vn
Thiết kế bởi:  Bestweb.vn