Học bổng Trí thức trẻ

Giới thiệu chương trình Học Bổng Tri Thức Trẻ

I. Giới thiệu

Nhằm thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội, chung tay xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, góp phần đào tạo đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam tiên tiến có điều kiện hội nhập thế giới, Hệ thống Trường Việt Mỹ VASS đã triển khai chương trình Học Bổng Tri Thức Trẻ ®.  Chương trình này đã được Cục Bản quyền Tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thông tin & Du lịch cấp Giấy chứng nhận Bản quyền Tác giả số 3139/2012/QTG.

Chương trình Học Bổng Tri Thức Trẻ ® được tài trợ bởi VASS. Quỹ Học Bổng “Tri Thức Trẻ” được dùng để hỗ trợ học phí cho sinh viên - học sinh, đầu tư xây dựng hệ thống quản lý tại chỗ, xây dựng chương trình và các công cụ đào tạo tiếng Anh hiện đại trong khuôn viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp nối thành công từ chương trình Học Bổng Tri Thức Trẻ ® năm 2014, VASS tiếp tục mang đến cho sinh viên TP.HCM chương trình Học Bổng Tri Thức Trẻ ® năm 2015 với những cải tiến và điều kiện thích hợp hơn cho học sinh, sinh viên.

II. Đối tượng tham gia

 1. Tất cả học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hợp tác với VASS để triển khai chương trình này.
 2. Tất cả học sinh, sinh viên tham gia thi thử TOEIC online trong tuần có kết quả làm bài thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC đạt từ 250 điểm trở lên, đồng thời vượt qua vòng thi Phỏng vấn trước Hội đồng giám khảo của VASS.
 3. Tất cả đoàn viên thanh niên ưu tú của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và đơn vị đóng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.
 4. Sinh viên năm hai đến năm cuối các Trường CĐ, ĐH tại Tp.HCM có kết quả học tập trung bình các năm đạt từ 6.5 điểm (hệ số 10) hoặc 2.4 điểm (hệ số 4) trở lên.
 5. Sinh viên năm Nhất các Trường CĐ, ĐH tại Tp.HCM có điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp từ 6 điểm trở lên.

II.1 Quy chế hoạt động của chương trình Học bổng Tri Thức Trẻ® đối với các trường hợp tác với VASS như sau:

 

 • VASS mở trung tâm đào tạo tiếng Anh cho sinh viên, học sinh các trường Cao Đẳng, Đại Học, Phổ Thông ngay tại cơ sở các trường với mức hỗ trợ học phí 50%. VASS chịu trách nhiệm xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn TOEIC, Châu Âu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc theo yêu cầu của các trường.
 • VASS đưa toàn bộ giáo trình, giáo viên, các nhân viên quản lý, quy trình quản lý chất lượng ưu việt đến áp dụng ngay tại các trường đối tác.
 • VASS thường xuyên theo dõi, đánh giá và thông tin lại trường về sự tiến bộ của sinh viên – học sinh nhằm đạt được mục tiêu đào tạo.
 • Các trường Cao Đẳng, Đại Học, Phổ Thông tạo điều kiện trường lớp và tuyển lựa sinh viên – học sinh của mình đáp ứng đủ yêu cầu của Chương trình Học Bổng Tri Thức Trẻ ®.

II.2 Quy chế hoạt động của chương trình Học bổng Tri Thức Trẻ® đối với đoàn viên thanh niên ưu tú như sau:

-        Cơ cấu học bổng:

 • 30 suất học bổng ưu đãi 01 khoá học và luyện thi Anh ngữ trị giá 6.000.000 đồng/suất trong năm 2015.
 • 300 suất học bổng ưu đãi khoá học và luyện thi TOEIC, IELTS 6 tháng trị giá 3.500.000 đồng/suất trong năm 2015.

-        Điều kiện xét cấp Học Bổng Tri Thức Trẻ ®

 • Đoàn viên thanh niên ưu tú, xuất sắc của các trường, đơn vị đóng trên địa bàn Tp.HCM.
 • Có giấy xác nhận đoàn viên thanh niên ưu tú, xuất sắc của cơ sở hoặc của các trường, đơn vị đóng trên địa bàn Tp.HCM.

-        Thời gian xét cấp học bổng

 • Thời gian nộp hồ sơ xin cấp học bổng: Từ ngày 1 đến ngày 24 hàng tháng.
 • Thời gian Hội đồng xét cấp học bổng và công bố kết quả: Từ ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng (Thông báo trực tiếp và qua website: vass.edu.vn).

-        Hồ sơ xin cấp Học bổng Tri Thức Trẻ ®

 • Đơn xin cấp học bổng (viết tay).
 • Thẻ sinh viên (Photo).
 • Đính kèm (Giấy xác nhận đoàn viên thanh niên ưu tú, xuất sắc, Giấy khen, Bằng khen, … và bảng kết quả học tập mới nhất).

-        Tiêu chí xét cấp học bổng:

 • Căn cứ vào hồ sơ xin cấp học bổng trong tháng.
 • Căn cứ chỉ tiêu học bổng dành cho đoàn viên thanh niên ưu tú.
 • Sắp xếp hồ sơ xin cấp học bổng theo thành tích từ cao đến thấp.
 • Chọn những đoàn viên thanh niên ưu tú theo thứ tự thành tích từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.
 • Thi phỏng vấn: Những học sinh, sinh viên đạt yêu cầu phải vượt qua vòng thi vấn đáp trước hội đồng giám khảo của VASS.

II.3 Quy chế hoạt động của chương trình Học bổng Tri Thức Trẻ® đối với sinh viên năm thứ nhất như sau:

-        Cơ cấu học bổng:

 • 30 suất học bổng ưu đãi 01 khoá học và luyện thi Anh ngữ trị giá 6.000.000 đồng/suất trong năm 2015.
 • 300 suất học bổng ưu đãi khoá học và luyện thi TOEIC, IELTS 6 tháng trị giá 3.500.000 đồng/suất trong năm 2015.

-        Điều kiện xét cấp Học Bổng Tri Thức Trẻ ®

 • Sinh viên năm thứ nhất của các trường, đơn vị đóng trên địa bàn Tp.HCM.
 • Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp từ 6 điểm trở lên hoặc sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trở lên.

-        Thời gian xét cấp học bổng

 • Thời gian nộp hồ sơ xin cấp học bổng bán phần: Từ ngày 15/8 đến ngày 15/12 hàng năm.
 • Thời gian Hội đồng xét cấp học bổng và công bố kết quả: Từ ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng.

-        Hồ sơ xin cấp học bổng Tri Thức Trẻ ®

 • Đơn xin cấp học bổng (viết tay).
 • Thẻ sinh viên hoặc CMND (Photo).
 • Đính kèm (Phiếu điểm thi đại học hoặc Giấy khen, Bằng khen các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trở lên, hoặc giấy xác nhận thủ khoa của trường, vv…).

-        Tiêu chí xét cấp học bổng:

 • Căn cứ vào hồ sơ xin cấp học bổng trong tháng.
 • Căn cứ chỉ tiêu học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất.
 • Sắp xếp hồ sơ xin cấp học bổng theo kết quả thi đại học từ cao đến thấp.
 • Chọn những sinh viên có kết quả thi đại học theo thứ tự từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.
 • Thi phỏng vấn: Những học sinh, sinh viên đạt yêu cầu phải vượt qua vòng thi vấn đáp trước hội đồng giám khảo của VASS.

II.4 Quy chế hoạt động của Chương trình Học bổng Tri Thức Trẻ® đối với sinh viên khá, giỏi, xuất sắc:

-        Cơ cấu học bổng:

 • 40 suất học bổng ưu đãi 01 khoá học và luyện thi Anh ngữ trị giá 6.000.000 đồng/suất trong năm 2015.
 • 400 suất học bổng ưu đãi khoá học và luyện thi TOEIC, IELTS 6 tháng trị giá 3.500.000 đồng/suất trong năm 2015.

-        Điều kiện xét cấp Học Bổng Tri Thức Trẻ ®

 • Sinh viên năm thứ hai đến năm cuối của các trường, đơn vị đóng trên địa bàn Tp.HCM.
 • Kết quả học tập trung bình các năm đạt từ 6.5 điểm (hệ số 10) hoặc 2.4 điểm (hệ số 4) trở lên.

-        Thời gian xét cấp học bổng

 • Thời gian nộp hồ sơ xin cấp học bổng bán phần: Từ ngày 15/2 đến ngày 15/12 hàng năm.
 • Thời gian Hội đồng xét cấp học bổng và công bố kết quả: Từ ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng.

-        Hồ sơ xin cấp học bổng Tri Thức Trẻ ®

 • Đơn xin cấp học bổng (viết tay).
 • Thẻ sinh viên (Photo).
 • Phiếu điểm (Bản chính và các bảng thành tích học tập như giấy khen, bằng khen, vv...).

-        Tiêu chí xét cấp học bổng:

 • Căn cứ vào hồ sơ xin cấp học bổng trong tháng.
 • Căn cứ chỉ tiêu học bổng dành cho sinh viên năm thứ 2 đến năm cuối.
 • Sắp xếp hồ sơ xin cấp học bổng theo kết quả học tập từ cao đến thấp.
 • Chọn những sinh viên có kết quả học tập theo thứ tự từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

III. Địa điểm nộp hồ sơ

-        Trụ Sở:

 • Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ VASS.
 • Địa chỉ: 143 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
 • Điện thoại: (028) 3845 9111. E-mail:  info@vass.edu.vn
 • Website: vass.edu.vn

IV. Một số lưu ý:

 • Giá trị của học bổng không quy đổi thành tiền mặt dưới mọi hình thức hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng.
 • Thời hạn sử dụng của học bổng: 3 tháng kể từ ngày nhận học bổng.
 • Cơ hội duy trì học bổng cho năm sau khi đạt số điểm 7/10 của khóa học.
 • Khi học sinh, sinh viên sử dụng học bổng để học tại VASS phải hoàn thành phần học phí còn lại của khoá học trước ngày khai giảng theo quy định hiện hành.
© Copyright VIETNAMESE AMERICAN SCHOOL SYSTEM - Ho Chi Minh City, Vietnam 2013. All Rights Reserved.
Địa chỉ : 143 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3811 9879   -  Fax : (08) 3 845 9222
MST:0303654844
Website : vass.edu.vn
Thiết kế bởi:  Bestweb.vn
(028).3811.9879